Olen Oulun seudulla toimiva yksityinen puheterapeutti. Valmistuin puheterapeutiksi (FM) Oulun yliopistosta 1997 ja olen Valviran laillistama. Yksityisenä ammatinharjoittajana olen toiminut vuodesta 1997 lähtien. Olen Suomen Puheterapeuttiliiton jäsen.

Asiakkaisiini kuuluvat lapset ja nuoret. Lasten kielen ja puheen kehityksen ongelmat kiinnostavat minua ja niistä minulla on eniten kokemusta.

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta. Puheterapiassa tutkitaan ja kuntoutetaan vuorovaikutuksen, puheen ja kielen häiriöitä.

Tärkeänä osana puheterapiaa on usein puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen suunnittelu ja käyttöönotto. Tukena voidaan käyttää tukiviittomia ja kuvia (kommunikaatiokansiot, toimintataulut). Puheterapia toteutetaan yhteistyössä vanhempien, omaisten ja lähiympäristön sekä muiden ammatti- ihmisten kanssa.

Asiakkaideni syitä hakeutua puheterapiaan ovat mm.:

  • artikulaatiohäiriöt (äännevaihtumat, epäselvä puhe)
  • autistiset kommunikaatio-ongelmat (vuorovaikutuksen ongelmat)
  • kehitysvammat
  • kielenkehityksen erityisvaikeus
  • viivästynyt puheen ja kielen kehitys

Kokemusta eniten artikulaatiohäiriöistä, autismista ja viivästyneestä puheen ja kielen kehityksestä.

Puheterapiapalvelujen tilaajat ja ostajat:

  • Kela
  • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
  • kunnat
  • vakuutusyhtiöt
  • itse maksavat asiakkaat

Vastaanotolleni voi tulla maksusitoumuksella, lähetteellä tai ilman lähetettä.

Puheterapia toteutuu vastaanotolla sekä asiakkaan kotona, päiväkodissa tai koulussa.

Tiedustelut ja ajanvaraus

Puheterapeutti, FM Raija Laitinen
Puhelin: 040 5359884
Sähköposti: raija.laitinen@pp1.inet.fi

Vastaanotto

Saaristonkatu 14 A 3. krs
90100 Oulu 10

Hyödyllisiä linkkejä